21 Nisan 2021
Son Güncelleme Tarihi

Misyon, Vizyon ve Değerler

Misyon

Üniversite kaynaklarını stratejik plan ve performans esaslı bütçeleme ilkeleri çerçevesinde yürütmek, kaynakların etkin ve etkili kullanımı için kontrol ortamı ve muhasebe sistemini oluşturmak, yönetim süreçlerine katkı sağlayacak mali bilgi üretmek ve danışmanlık yapmaktır.

Vizyon

Mali hizmetleri ve Başkanlık stratejilerini; kaynak kullanımında etkinlik, cevap verilebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleriyle sürekli geliştirmek ve öncü bir mali hizmetler birimi olmaktır.

Değerler 

  • Hizmet alan ve paydaşlarına saygılı ve duyarlı;

Hizmet alan ve paydaşlarıyla ilişkilerinde sorunlara duyarlı yaklaşan ve her koşulda saygısını kaybetmeyen.

  • Katılımcı, yaratıcı ve işbirliğine inanan ekip çalışması yürüten;

Katılımcı personel anlayışı ile Başkanlığımızda ekip çalışması ön planda tutularak, tüm personelin fikirleri alınan, yaratıcı fikirlere fırsat veren, birbirine inanan ve güvenen personele sahip olan.

  • İş disiplinine ve özveriye sahip;

Kurum kültürü çerçevesinde iş disiplinine sahip, nitelikli ve menfaat gözetmeksizin özverili hizmet veren.

  • İdealist;

Başkanlığımız vizyonu gereği yürütmekte olduğu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışanı.

  • Fırsat eşitliği yaratan;

Başkanlık bünyesinde çalışan tüm personele eşit koşullar sağlayarak fırsat eşitliğine önem veren.

  • Lider, öncü ve örnek;

Başkanlığımız misyon ve vizyonu gereği yürütmekte olduğu işlere en önce adapte olan, diğer kurumlara örnek teşkil eden hizmet anlayışı ile lider olan.

  • Mükemmeli arayan;

Üniversitemizin “Daha ileriye, en iyiye” ilkesi gereği en iyiyi yakalamaya çalışan, mükemmel hizmet için gayret sarf eden.

  • Hizmette profesyonelliğe odaklı;

Verilen hizmetlerin en iyi şekilde yerine getirmek için profesyonel bir tutum gösteren.

  • Yenilikçi;

Daha hızlı ve kaliteli bir hizmet için, değişen dünya koşullarında ortaya çıkan yeni teknoloji ve sistemleri kullanmada istekli.

  • Emeğe saygılı;

Verilen hizmetin yerine getirilmesinde, hizmet alan ve çalışan memnuniyetinin sağlanması için harcanan emeğe saygıyla yaklaşan.

 

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri AB Ofisi Tanytym Ofisi Hacettepe Teknokent Hacettepe Internet TV Radyo Hacettepe Kalite Koordinatörlü?ü Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri Hacettepe Sanat Müzesi HÜSEM Mezunlar Derne?i Blackboard Eposta
Hacettepe Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Sıhhıye/ANKARA
Sayfa Sorumlusu: Murat KARAAĞAÇ  E-posta:sgdb@hacettepe.edu.tr
Ziyaretçi İstatistikleri