İletişim

Adres: Hacettepe Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Merkez Yerleşkesi
Sıhhiye/Altındağ/ANKARA
Telefon:0312 305 10 09-305 10 57
Faks:0312 305 40 40
E-posta: sgdb@hacettepe.edu.tr