Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No Görev Tanımı e-mail
Ahmet Melek BUZUNOĞLU Mali Hizmetler Uzmanı 305 21 91 Muhasebe Yetkilisi ahmetbuzunoglu@hacettepe.edu.tr
F.Ceren TÜRKMEN DUMAN  Mali Hizmetler Uzmanı 305 14 38 Dış Destekli AB Proj. İşl. Kesin Hesap İşl. ceren.turkmen@gmail.com
Abdurrahman İNCEOĞLU Mali Hizmetler Uzmanı 305 30 41 BAP, Farabi, Mevlana Proje İşl. abinceoglu@hacettepe.edu.tr
Murat KODAZ Mali Hizmetler Uzmanı 305 14 38 Vergi Ödemeleri ve Vekalet Öd.İşl. muratkodaz@hacettepe.edu.tr
Onur GÖKÇEK Bilgisayar İşletmeni 305 14 38 Tubitak Öd. Ve Diğer Proje Ödeme İşl. onur.gokcek@hacettepe.edu.tr
Ahmet KURŞUN Sosyolog 305 30 42 Kişilerden Alacaklar İşl. akursun@hacettepe.edu.tr
Hasan Basri KALIPÇI Veznedar 305 23 29 Veznedar Vezne İşlemleri hbkalipci@hacettepe.edu.tr
Fikriye KURT Bilgisayar İşletmeni 305 23 29 Banka İşlemleri fikriye.kurt@hotmail.com
Füsun TUNCA Bilgisayar İşletmeni 305 14 38 Gelirlerden İade ve Bes Ödemeleri fusun.tunca@hacettepe.edu.tr
Yasemin Ayşe ÜMÜTLÜ Bilgisayar İşletmeni 305 11 97 İcra ve Nafaka İşlemleri aysec@hacettepe.edu.tr
Ayşegül FAZLIOĞLU Bilgisayar İşletmeni 305 14 38 Erasmus Proje İşl. aysegul.fazlioglu@hacettepe.edu.tr
Alim ÖZŞEN Bilgisayar İşletmeni 305 14 38 SGK Ödemeleri ve Taşınır İşl. aozsen@hacettepe.edu.tr
Naciye OYAR Şef 305 11 97 Personel Ödemeleri ve KBS İşl. naciye.oyar@hacettepe.edu.tr
Erol YÖRÜK Araştırmacı 305 11 97 Kiralama İşlemleri erolyoruk@hacettepe.edu.tr
Pınar ASAL Bilgisayar İşletmeni 305 14 38 pinarasal@hacettepe.edu.tr
Murat HARMANCIK Teknisyen Yardımcısı 305 11 97 Yevmiye Evraklarının Dosyalama İşlemleri murat_harmancik18@hotmail.com