21 Nisan 2021
Son Güncelleme Tarihi

Faaliyet Raporu İşlemleri

8. Faaliyet Raporu İşlemleri   iş akış şeması

Üst yazı ile birimlerden Faaliyet Raporlarını hazırlamaları istenir.

Birimlerin raporu hazırlarken karşılaştıkları sorunlar Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü tarafından telefon aracılığı ile giderilmeye çalışılır. Birim Faaliyet Raporları Birimlerin üst yöneticilerine imzalattırılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderir.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Birim Faaliyet Raporları konsolide edilir ve gerekli düzeltmeler yapılır, Üniversite Faaliyet Raporu Rektörlük Makamının oluruna sunulur. Gerekli düzeltmeler yapılarak Strateji Geliştirme Daire Başkanı ‘’Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyan’ını imzalar ve üst yönetici olarak Rektör ‘’İç Kontrol Güvence Beyanı’’nı imzalar.

Basılan rapor Maliye Bakanlığı’na ve Sayıştay’a gönderilir. Sayıştay’dan gelen Uygunluk Bildirimi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulur. Üniversite internet sitesinde yayınlanarak kamuoyuna duyurulur.

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri AB Ofisi Tanytym Ofisi Hacettepe Teknokent Hacettepe Internet TV Radyo Hacettepe Kalite Koordinatörlü?ü Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri Hacettepe Sanat Müzesi HÜSEM Mezunlar Derne?i Blackboard Eposta
Hacettepe Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Sıhhıye/ANKARA
Sayfa Sorumlusu: Murat KARAAĞAÇ  E-posta:sgdb@hacettepe.edu.tr
Ziyaretçi İstatistikleri