Ayniyat Saymanlığı (Beytepe)

Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-mail
Şengül DEMİR Şube Müdürü 297 64 00 senguld@hacettepe.edu.tr
Yüksel ALTINTAŞ Şef 297 64 00 yuksela@hacettepe.edu.tr
Gülay YÜREKLİ İLİKLİ Bilgisayar İşletmeni 297 64 00 gilikli@hacettepe.edu.tr
Dilek KORKMAZ Memur 297 64 00 kalemdar06@hotmail.com
İsmet KAYIŞ Teknisyen Yardımcısı 297 64 00 iskayis@hotmail.com