Bilgi ve Belge-Evrak Servisi

Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-mail
Melih BAŞARISOY Şef 305 22 73 umelih@hacettepe.edu.tr
Turan SARCAN Bilgisayar İşletmeni 305 22 73 turans@hacettepe.edu.tr
İkbal BAŞARISOY Bilgisayar İşletmeni 305 22 73 ikbal@hacettepe.edu.tr
Belgin ÖZKALAY KOÇ Tekniker 305 22 73 belginoz@hacettepe.edu.tr