Başkanlık

Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-mail
Murat KARAAĞAÇ Daire Başkanı 305 10 09-305 10 57 karaagac@hacettepe.edu.tr
Kübra EKİZ Memur 305 10 09 kubraekiz@hacettepe.edu.tr