Başkanlık

Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-mail
Murat KARAAĞAÇ Daire Başkanı 305 10 09-305 10 57 karaagac@hacettepe.edu.tr
Sultan ALKAN Sürekli İşçi 305 10 09 sultanceylan@hacettepe.edu.tr