Ayniyat Saymanlığı (Merkez)

Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-mail
Evren KELES Ayniyat Saymanı V. 305 10 43 keles@hacettepe.edu.tr
Yasemin YÜKSEL Bilgisayar İşletmeni 305 10 43 yasemen@hacettepe.edu.tr
Erdem ÇALIŞKAN Bilgisayar İşletmeni 305 10 43 erdem.caliskan@hacettepe.edu.tr