Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-mail
Berna GÜVENDİREN YILMAZ Öğretim Görevlisi (Şube Müdürü)  305 10 23 bernag@hacettepe.edu.tr
Murat AKBAY Mali Hizmetler Uzmanı 305 21 88 murat.akbay@hacettepe.edu.tr
Tansu ÖZKÖK Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 305 21 88 tansuozkok@hacettepe.edu.tr
Metin YILMAZ Şef 305 21 88 metin.yilmaz@hacettepe.edu.tr