• < a href="sayfa_dosyalari/raporlar/stratejik_plan/speylemplanlari/birimeylemplani.xls" > 2024 Yılı Stratejik Plan Birim Eylem Planı