Stratejik Planlama İşlemleri

6. Stratejik Planlama İşlemleri   iş akış şeması

Rektörlük Makamı bir iç genelge yayınlar. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde üst yöneticinin onayı ile “Strateji Geliştirme Kurulu” kurulur. Strateji Geliştirme Kurulu hazırlık dönemine ilişkin hazırlık programı oluşturur.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Üniversite Birimlerine “Birim Stratejik Planları”nı hazırlamalarını yazı ile duyurur ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının internet sayfasından bir şablon yayınlar.

Üniversite Stratejik Plan Taslağı Kurul çalışmaları konsolide edilerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır. Rektörlük Makamına sunulur. Basılan Üniversite Stratejik Planı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na gönderilir. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan gelen görüş doğrultusunda Üniversite Stratejik Planına son hali verilir. Son halini alan Stratejik Plan üst düzey yöneticinin onayına müteakip Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na, Sayıştay Başkanlığı'na ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderilir. Üniversite internet sitesinden yayınlanarak kamuoyuna duyurulur.